לשימוש מסחרי לשימוש מסחרי
לסטודנטים לצורך קבלת הנחת סטודנט, יש לשלוח אישור לימודים שמי מהמוסד המלמד למייל: info@rhinoschool.co.il
 
תוכנות בודדות
Rhino 6.0 Educational
תוכנה למידול והמחשה
גרסה מסחרית
קישור לאתר התוכנה
Brazil 2.0 Educational
תוכנת המחשה פוטוריאליסטית
גרסה מסחרית
קישור לאתר התוכנה
Bango 1.1 Educational
תוכנת אנימציה
גרסה מסחרית
קישור לאתר התוכנה
Flamingo nxt Educational
תוכנת המחשה היפרריאליסטית
גרסה מסחרית
קישור לאתר התוכנה
Penguin 2.0 Educational
תוכנת המחשה אילוסטרטיבית
גרסה מסחרית
קישור לאתר התוכנה
לרכישה
חבילות תוכנה
Rhino 6.0 Educational
Flamingo nxt Educational
Penguin 2.0 Educational
Bango 1.1 Educational
 
Rhino 6.0 Educational
Flamingo nxt Educational
Penguin 2.0 Educational
 
Rhino 6.0 Educational
Brazil 2.0 Educational
 
Rhino 6.0 Educational
Bango 1.1 Educational
 
לרכישה