בשימוש ב-Osnap תוך כדי עבודה ניתן ללחוץ על מקש ה-CTRL (כאשר הסמן נמצא על חלון ה-Osnap) על מנת לקבל אופציות Osnap נוספות.