לחיצות רציפות על מקש ה SHIFT מדליקות אופציה שנקראת STICKY KEYS.
ברגע שהאופציה הופעלה הSHIFT כאילו לחוץ תמידית - מה שהופך את השימוש בתוכנה לבילתי אפשרי.
אם עומדים עם הסמן על כפתור ומופיע כיתוב קטן DELETE/EDIT סימן שהאופציה של ה STICKY KEYS הופעלה.
על מנת לבטל יש ללחוץ שוב באותה צורה על מקש ה SHIFT עד הופעת החלון  וללחוץ על CANCEL.

sticky keys